Articole de fond/blog

Procesul de restaurare și conservare a elementelor litice

Procesul de restaurare și conservare a elementelor litice

Elementele din piatră se degradează in timp. Expunerea lor timp îndelungat, în spatiu deschis, face ca procesul de degradare, de la punerea lor în operă, să continue.   De obicei apar deprecieri la nivelul structurii pietrei, fisuri, fragmentări ale corpului...

Sculptura

Sculptura

Termenul de sculptură este folosit pentru a defini operele de artă tridimensionale. Sculptura este percepută în două feluri: volumul înscris tridimensional în spațiu (ronde-bosse) și existența acestui volum într-o modelare aplatizată și anume, basorelief. Basorelieful...

Ce este integrarea cromatică?

Ce este integrarea cromatică?

Integrarea cromatică reprezintă una dintre operațiunile finale realizate în procesul de restaurare și joacă un rol foarte important în estetica ansamblului . Conform unuia dintre cele 10 principii ale restaurării, intervenția trebuie să fie lizibilă, astfel,...

Ce este Stucatura/Stucco?

Ce este Stucatura/Stucco?

Prin definiție, stucatura reprezintă un “ornament arhitectonic în relief (pentru interiorul clădirilor), executat din stuc sau din mortar simplu de ipsos”.Detaliu stucatură cu scena Cina Cea de TainăStucaturile sunt ușor de modelat în decor sau în relief, pentru...

Degradări specifice pietrei

Degradări specifice pietrei

Degradarea rocilor puse în operă reprezintă o însumare a efectelor mai multor procese elementare. Unele procese afectează forma și integritatea geometrică a bunului cultural, altele afectează esența mineralogică și structurală sau degradează suprafața componentelor...